Blockchain คืออะไร? อธิบายแบบละเอียด แต่เข้าใจง่าย(มั้ง)


(Ryanof) #1

(Ryanof) #2

เผื่อท่านใดยังงงๆ อ่านแล้วเข้าใจดีครับ


(Kittikun Wichairat) #3

(ด.ช.บี soutar-trader ) #4

มีระบบเทคโนโลยี Blockเมีย ไหม


(Kittikun Wichairat) #5

เด่วผมลองเซพ ไปถามในเฟสให้นะพี่ เด่ว tag ไป


(ด.ช.บี soutar-trader ) #6

โห้ยย กิตน้องรักใจเย้ดๆ