ต้องการเข้่าห้อง slack ครับ น้องใหม่ครับ


(samai srisong WS1.0) #1

Continuing the discussion from การรับคนเข้า Slack:


(samai srisong WS1.0) #2

ต้องการเข้าห้อง slack ครับน้องใหม่ พึ่งเข้าร่วมสัมนา วันที่29 ที่ผ่านมาครับ


(.) #3

ตามนี้เลยครับ